Башкы баракка

Айдоочу күбѳлүгүн тастыктоо

Айдоочу күбѳлүгүн тастыктоо

Айдоочу күбѳлүгүн тастыктоону алуу үчүн тѳмѳнкүдѳй документтер тапшырылат:

  1. Белгиленген формадагы арыз (Элчиликте толтурулат);
  2. Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык (чет мамлекетке баруу үчүн берилген) паспортунун оригиналы;
  3. Айдоочунун ѳздүк карточкасы (оригинал) сүрѳт жана печаты менен;
  4. Alien Registration Card (корейАй-Ди карточкасы);

 

Консулдук тейлѳѳ үчүн арыз ээси Элчиликте консулдук каттоодо туруш керек.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭЛЧИСИ:

СУЛТАН КЫЛЫЧБЕК КАМЧЫ

ФЕЙСБУКТАГЫ БАРАКЧА: