Башкы баракка

Жарандык б-ча суроолор

Аты жөнүн өзгөртүү боюнча маалымат

Дайыма чет өлкөдө жашаган КР жарандарынын фамилиясын, атын жана атасынын атын өзгөртүүсү үчүн 16 жашка толгондон кийин КР жарандык абалдарды каттоо бөлүмүнүн жетекчилигинин уруксааты менен алууга мүмкүн. Аты жөнүн өзгөртүү уруксааты абдан маанилүү себептерге берилет. Мисалы, так айтуу кыйынчылыгы, аялы күйөөсүнүн фамилиясын алуусу же күйөөгө чейинки фамилиясын кайра алуусу, арыз ээсинин анын тарбиялап жаткан туугандарынын фамилиясын алуусу ж.б.

Зарыл документтердин тизмеси:

1. Аялынын (күйөөсүнүн) жана өзүнүн паспортунун баардык беттеринин көчүрмөсү

2. Белгиленген формадагы арыз  Форманы көчүрүү 

3. КР акыркы жашаган дареги белгиленген толук автобиография

4. Арыз ээсинин туулгандыгы тууралу күбөлүгүнүн көчүрмөсү

5. Нике кубөлүгүнүн көчүрмөсү (эгер никеде турса)

6. Бойго жете элек балдарынын туулгандыгы тууралу күбөлүгүнүн көчүрмөсү

7. Асырап алуу же аталыкты далилдөөчү күбөлүктүн көчүрмөсү

8. Ажырашуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү (Эгер арыз ээси никеге чейинки фамилиясын алууну өтүнсө)

9. Арыз ээсинин аты жөнүн өзгөртүүнү өтүнгөн учурдагы себептерин далилдеген документтери

10. 2 сүрөт (4*6 өлчөмүндө, ак фондо, баш кийимсиз)

Корей тилиндеги документтерге орус тилиндеги котормолордун оригиналы кошо тиркелүүсү зарыл. Жогорудагы документтер 2 даанадан  тапшырылуусу зарыл.

Эгер жогоруда саналган документтердин бирөө эле кем болсо өтүнүч кабыл алынбайт.

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭЛЧИСИ:

СУЛТАН КЫЛЫЧБЕК КАМЧЫ

ФЕЙСБУКТАГЫ БАРАКЧА: