Корея Республикасында мыйзамсыз жүргѳн Кыргыз жарандары үчүн маалымат

Администратор
Автору Администратор November 22, 2017 07:25

Корея Республикасында мыйзамсыз жүргѳн Кыргыз  жарандары үчүн маалымат

 

Корея Республикасында мыйзамсыз жүргѳн Кыргыз

жарандары үчүн маалымат

Корея Улуттук Полиция кызматы Корея Республикасынын Юстиция министрлиги менен биргелешип, мыйзамсыз жүргѳн чет элдик мигранттар жѳнүндѳ кабарлоо милдетинен бошотуу программасын ишке ашырат.

Бул программага ылайык, полициянын, прокуратуранын жана башка Кореянын укук коргоо органдарынын кызматкери тѳмѳнкү криминалдык кылмыш иштеринин курмандыгы болгон мыйзамсыз чет элдик жарандар тууралуу Кореянын Миграция кызматына  КАБАРЛАБАЙТ:

дене жаракаттарын алуу, киши ѳлтүрүү, кокустуктан дене жаракаттарын салуу, киши ѳлтүрүү, ырайымсыз мамиле кылуу, жалган камакка алуу, мыйзамсыз эркиндигинен ажыратуу, коркутуу, адамды уурдоо, адамды уурдап сатуу, зордуктоо, сексуалдык мүнѳздѳгү кылмыштар, адамдын укугун аткарууга тоскоол болуу, уурулук жана тоноо, алдамчылык жана опузалап коркутуу, кандайдыр бир жаза берүү же мыйзамсыз эркиндигинен ажыратуу  менен коркутуп зордук менен иштетүү.

  • Криминалдык кылмыштын курмандыгы болгон мыйзамсыз -чет элдик жарандын ѳздүк маалыматтары корголот.

  • Бул программа тѳмѳнкү учурларда КОЛДОНУЛБАЙТ:

  • Тѳлѳнбѳй калган айлык акыны тѳлѳтүп алуу тууралуу талаш-тартышка байланыштуу жарандык иш.
  • Жалган кайрылган учурда
  • Арыз менен кайрылган адам да мушташка катышкан учурда

  • Полиция менен кантип байланышса болот?

(1) 182 телефону менен

(2) Эң жакын Полициянын участогуна кайрылуу менен

Администратор
Автору Администратор November 22, 2017 07:25