27 ноябрь, 22:46, Бишкек сааты
28 ноябрь, 1:46, Сеул сааты
Элчилик Кыргыз Республикасы Консулдук бөлүм Жаңылыктар Пайдалуу шилтемелер

Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу

Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу үчүн керектүү документтер:

 

- Кыргыз Республикасынын Президентинин атына анкета-арыз ( 3 экземплярда);

- Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан учурда арыз ээсине Кореянын жарандыгын берүү мүмкүнчүлүгүн тастыктоочу документтин Апостиль коюлган орус тилиндеги котормосу (оригинал жана 2 көчүрмө);

- Туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн оригиналы жана көчүрмөлөрү (3 экземплярда);

- Нике тууралуу күбөлүк, ажырашуу тууралуу күбөлүк, күйөөсүнүе (аялынын) өлүмү тууралуу күбөлүк же күйөөсүнүн (аялынын) өлгөн же дайынсыз жоголгон деп табуу жөнүндөгү соттун чечиминин орининалы жана көчүрмөлөрү, тиешелүү учурларда - Апостиль коюлган орус тилиндеги котормосу (оригиналы жана 2 көчүрмөсү);

- Кыргыз Республикасынын салык органы (Кыргыз Республикасынын территориясында акыркы жашаган дареги боюнча) тарабынан берилген салык боюнча карыздын жок экендигин ырастаган документ. (оригинал жана 2 көчүрмөсү);

- Төрт түстүү фотосүрөт (өлчөмү 4х6 см ак фондо тартылган сүрөт);

- Автобиография (эркин формада жазылат 3 экз.)

- Консулдук төлөмдү төлөгөндүгүн аныктоочу кагаз (банктын квитанциясы) - 350 доллар

 

Эгер арыз ээси Кыргыз Республикасынын жараны болгон күйөөсү (аялы) жана ошондой эле анын багуусунда Кыргыз Республикасында болгон учурда, арыз ээсинин Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуусуна болгон алардын мамилеси тууралуу жазуу түрүндөгү билдирүүсү тапшырылуусу зарыл.

Эгер арыз ээси өзү менен бирге жашы жете элек балдарынын Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгышын суранса, Кыргыз Республикасынын жарандыгы тууралуу Мыйзамда каралган жагдайларга жараша төмөндөгүдөй документтер тапшырылат:

1. Туулгандыгы тууралуу күбөлүк, камкордук жана көзөмөлчүлүктү аныктоо тууралуу күбөлүк, ата-энелик укуктан ажыратуу күбөлүгүнүн оригиналы жана көчүрмөлөрү (3 экз.)

2. Эгер баланын ата-энесинин бирөөсү Кыргыз Республикасынын жараны боюнча калса, баланын жарандыгын токтотуу же сактоо тууралуу жазуу түрүндөгү нотариалдык түрдө тастыкталган макулдук (3 экз.)

3. Нотариалдык түрдө же Кыргыз Республикасынын Кореядагы консулдук мекемесинде тастыкталган 14төн баштап 18 жашка чейинки балдардан жарандыкты алмаштыруу тууралуу жазуу түрүндөгү макулдук (3 экз.)

Жашы жеткендер (18 жаш) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан өз алдынча чыгат.

Арызга арыз ээсинин өзүнүн колу коюлуп, арыз жазуу датасы көрсөтүлүшү керек.

Сураныч жогоркуда көрсөтүлгөн бардык документтер тапшырылган учурда гана кабыл алынып, арыз ээси бардык керектүү документтерди тапшырган күндөн баштап кароого кабыл алынды деп эсептелет. Арыз ээси жасалма документтерди тапшырып же мурдатан биле туруп жалган, калп маалыматтарды билдирген учурда арыз кабыл албоого негиз болуп саналат.

Суранычты кароонун мөөнөтү 1 жылдан кем эмес.

Сураныч аткарылбаган учурда консулдук төлөм кайтарылбайт. Арыз ээсинин өзү тарабынан гана тапшырылат.

 

Кабыл алуу убактысы: дүйшөмбү- жума, 09:00-12:00

Алдын ала банктан консулдук төлөмдү төлөп, квитанциясын алып келүүнү суранабыз. Интернет банк менен төлөөгө же банкоматтан которууга болбойт. Банктан вон менен кабыл алып, долларга айлантып жөнөтүп беришет.

 

Элчиликтин банктык эсеби:

Account holder(예금주): Embassy of the Kyrgyz Republic (주한키르키즈대사관 )

Account number(계좌번호): 166-890032-68638 (US dollar account)

Bank(은행):  KEB Hana Bank (외환은행)