28 ноябрь, 18:57, Бишкек сааты
28 ноябрь, 21:57, Сеул сааты
Элчилик Кыргыз Республикасы Консулдук бөлүм Жаңылыктар Пайдалуу шилтемелер

Манас эпосу

«Манас» кыргыз элинин тарыхын, этнографиясын, салт-санаасын, психологиялык кулк-мүнөзүн чагылдырган баатырдык эпос. Чыгарма миндеген жылдарды камтып, миңдеген жылдар бою оозеки толукталып келген. Бул вариантта да мурда жарык көрбөгөн эпизоддор, окуялар бар.

Сагымбай Орозбаковдун вариантынын тагдыры жөнөкөй болгон жок, бул вариант жаралгандан тартып бүгүнкү күнгө чейин бирде жерге киргизилип, бирде көккө көкөлөтүп келген учурлар аз эмес. Тоталитардык система, бир жактуу идеология өзүнүн тескери таасирин Орозбаковдун тагдырына жана вариантына тийгизип келди. Кээде Орозбаковдун атын эле атап койгондор буржуазиялык улутчул катарына кошула калган күндөр да эсибизде. Ушунун айынан Сагымбайдын вариантынын сырлары дагы эле аягына чейин терең изилденип ачыла элек десек да аша чаппайбыз. 
Сагымбайдын манасчылык өнөрүндө бир сыйкырдуу сыр жаткансыйт. Бул манасчынын варианты — өзүнчө бир чексиз дүйнө десек болот, себеби ушул вариантта кылымдардан бери айтылып келе жаткан «Манас» дастанынын жалпы өзөгүнөн тартып, айтуучу өзү жашаган замандын жаңырыгына чейин, шамандык бутпарастык көз караштан тартып, ислам динине чейин бар десек болот.

"Манас" эпосу - 1 китеп (PDF)

"Манас" эпосу - 2 китеп (PDF)

"Манас" эпосу - 3 китеп (PDF)